De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Kristof Calvo

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Kristof Calvo
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Kristof Calvo
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Kristof Calvo

Cumuleo