De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Sus Sannen

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Sus Sannen
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Sus Sannen

Cumuleo