De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marnix Vansteenkiste

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Marnix Vansteenkiste
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Marnix Vansteenkiste
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Marnix Vansteenkiste

Cumuleo