De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Tristan Roberti

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Tristan Roberti
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Tristan Roberti

Cumuleo