De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Freddy Willockx

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Freddy Willockx
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Freddy Willockx
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Freddy Willockx

Cumuleo