De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Sophie De Wit

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Sophie De Wit
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Sophie De Wit

Cumuleo