De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jozef De Seranno

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Jozef De Seranno
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Jozef De Seranno

Cumuleo