De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Herman De Croo

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Herman De Croo
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Herman De Croo

Cumuleo