De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Rudy Demotte

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Rudy Demotte
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Rudy Demotte

Cumuleo