De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Renaat Landuyt

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Renaat Landuyt
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Renaat Landuyt

Cumuleo