De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Nathalie Delva

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Nathalie Delva
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Nathalie Delva

Cumuleo