De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Shaireen Aftab

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Shaireen Aftab
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Shaireen Aftab

Cumuleo