De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marie-Christine Marghem

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Marie-Christine Marghem
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Marie-Christine Marghem

Cumuleo