De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Philippe Lejeune

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Philippe Lejeune
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Philippe Lejeune

Cumuleo