De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Bertrand Van Waeyenberge

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Bertrand Van Waeyenberge
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Bertrand Van Waeyenberge

Cumuleo