De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean Wathelet

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Jean Wathelet
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Jean Wathelet

Cumuleo