De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Roger Croughs

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Roger Croughs
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Roger Croughs

Cumuleo