De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Frank Wilrycx

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Frank Wilrycx
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Frank Wilrycx
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Frank Wilrycx

Cumuleo