De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Grégory Philippin

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Grégory Philippin
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Grégory Philippin
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Grégory Philippin

Cumuleo