De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Johan Sauwens

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Johan Sauwens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Johan Sauwens

Cumuleo