De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Rik Röttger

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Rik Röttger
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Rik Röttger
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Rik Röttger

Cumuleo