De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Willy Verstreken

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Willy Verstreken
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Willy Verstreken

Cumuleo