De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Nicole Damen

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Nicole Damen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Nicole Damen

Cumuleo