De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Bart Vandenberghe

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Bart Vandenberghe
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Bart Vandenberghe

Cumuleo