De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Monique Van Der Straeten

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Monique Van Der Straeten
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Monique Van Der Straeten

Cumuleo