De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Ethel Verbeurgt

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Ethel Verbeurgt
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Ethel Verbeurgt

Cumuleo