De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Vincent Riga

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Vincent Riga
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Vincent Riga
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Vincent Riga

Cumuleo