De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Godelieve Avet

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Godelieve Avet
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Godelieve Avet

Cumuleo