De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marc Vanderhaeghe

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Marc Vanderhaeghe
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Marc Vanderhaeghe

Cumuleo