De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Colette Balsacq

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Colette Balsacq
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Colette Balsacq
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Colette Balsacq

Cumuleo