De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Michel Barbeaux

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Michel Barbeaux
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Michel Barbeaux
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Michel Barbeaux

Cumuleo