De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Olivier Barthelemy

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Olivier Barthelemy
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Olivier Barthelemy
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Olivier Barthelemy

Cumuleo