De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Yves Barthelemy

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Yves Barthelemy
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Yves Barthelemy

Cumuleo