De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Christophe Bastin

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Christophe Bastin
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Christophe Bastin

Cumuleo