De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Sonja Becq

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Sonja Becq
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Sonja Becq

Cumuleo