De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jacques Benthuys

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Jacques Benthuys
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Jacques Benthuys
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Jacques Benthuys

Cumuleo