De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Roland Bertho

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Roland Bertho
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Roland Bertho

Cumuleo