De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Philippe Blanchart

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Philippe Blanchart
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Philippe Blanchart

Cumuleo