De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Hendrik Bogaert

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Hendrik Bogaert
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Hendrik Bogaert

Cumuleo