De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Paul Bongartz

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Paul Bongartz
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Paul Bongartz

Cumuleo