De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Patrick Bonni

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Patrick Bonni
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Patrick Bonni

Cumuleo