De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Willy Borsus

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Willy Borsus
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Willy Borsus

Cumuleo