De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Claire Vandevivere

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Claire Vandevivere
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Claire Vandevivere

Cumuleo