De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Huub Broers

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Huub Broers
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Huub Broers

Cumuleo