De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jacques Brotchi

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Jacques Brotchi
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Jacques Brotchi
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Jacques Brotchi

Cumuleo