De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Pierre Brzakala

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Pierre Brzakala
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Pierre Brzakala

Cumuleo