De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Françoise Carlier

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Françoise Carlier
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Françoise Carlier

Cumuleo