De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marc Vangrunderbeeck

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Marc Vangrunderbeeck
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Marc Vangrunderbeeck
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Marc Vangrunderbeeck

Cumuleo