De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Vera Withofs

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Vera Withofs
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Vera Withofs

Cumuleo