De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Anne Cleiren

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Anne Cleiren
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Anne Cleiren

Cumuleo